ST. CLEMENT OF OHRID, THE WONDERWORKER

ST. CLEMENT OF OHRID, THE WONDERWORKER

СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – ЧУДОТВОРЕЦ


SAINT CLEMENT, ARCHBISHOP OF OHRID

St. Clement was a disciple of Saints Methodius and Cyril. After the death of St. Methodius, St. Clement, under pressure from the Germans, traveled southward from Moravia. St. Clement and his companions--Gorazd, Nahum, Sava, and Angelarius (together, they were called "The Five")-crossed the Danube River, where they were guests of Emperor Boris Michael. Following this they came to the region of Ohrid. They first founded a monastery in Belica [Velitsa], where St. Clement's first episcopal see was located. Afterward, he moved to Ohrid, and from there developed his great arch-pastoral and illuminating activity for the entire region. In Ohrid St. Clement erected a church to Saint Panteleimon. He had many disciples, who copied books in the Slavonic script for the Slavic peoples. Saint Nhum especially assisted him in this work. He worked miracles during his life, and his relics manifest a healing power to the present day.

Following great labors and faithful service to God, he reposed peacefully in Ohrid, in the year 916 A.D. His wonder-working relics repose in a church formerly dedicated to the Holy Birth-giver of God (The Theotokos), which was re-dedicated to St. Clement.

***

Кратко житие

Свети Климент е првиот македонски архиепископ во исто време и творец на далеку познатата Охридска книжевна школа е најзначајниот македонски средновековен писател и педагог. Со својата активност и со своето дело на повеќе полиња (црковно, просветно, книжевно итн.), тој стана заслужен не само за македонскиот народ туку и за целиот христијански свет.

Свети Климент, заедно со Свети Наум Охридски, се најистакнатите ученици на светите браќа Кирил и Методиј. Дваесетина години во Велика Моравија им помагале на солунските браќа во остварувањето на Моравската мисија. Кога кон крајот на 867 или почетокот на 868 година светите браќа Кирил и Методиј биле повикани во Рим со нив бил и Свети Климент. По смртта на Кирил во Рим, свети Климент, заедно со свети Методиј, се вратил во Моравија и му останал верен во одбраната на словенскиот јазик во богослуженијата.

По смртта на свети Методиј кога неговите ученици биле жестоко мачени, а потоа и протерани од Моравија во почетокот на 886 година свети Климент заедно со свети Наум и свети Ангелариј дошле во Бугарија, од каде што биле испратени во Охрид. Овде свети Климент ја основал познатата Охридска книжевна школа наречена и прв словенски универзитет во кој оспособил над 3.500 ученици за црковна богослужба. Паралелно со црковната и педагошката се занимавал и со книжевна и преведувачка дејност. Нему му се припишуваат опширните житија на св. Кирил и Методиј познати како Панонски легенди, најзначајниот извор за проучувањето на животот и делото на солунските браќа.

Напишал и поуки за големите христијански празници (Рождество Христово, за Велигден, за Зачатието на Пресвета Богородица, за Благовештението на Пресвета Богородица итн., пофални слова за други празници на апостоли и маченици (за блажениот пророк Захарија и за раѓањето на свети Јован Крстител, за светите Четириесет маченици, за свети Лазар, свети Димитрија, за бестелесните Михаил и Гаврил, за свети Јован Златоуст, за свети Климент патријарх Римски) и многу други дела.

Не помалку значајна е и неговата преведувачка дејност. На св. Кирил и Методиј им помагал во преведувањето на потребната литература за црковната богослужба, а самиот го превел целиот Цветен триод.

По смртта Господ го прославил со многу чуда. Но бидејќи свети Климент уште за време на животот бил многу популарен меѓу народот, веднаш по неговата смрт неговиот култ уште повеќе се раширил. Се создале многу преданија во кои се среќава неговиот лик. Едни од нив содржат биографски податоци за светителот, други содржат мотиви со исцелителска содржина и раскажуваат за неговата моќ да лекува со допир, со лековити води или со лековити билки.

Извесен број преданија зборуваат и за неговата просветителска дејност, за тоа како го описменувал населението, како го почувал да ја обработува земјата, да одгледува овошни дрвја и како да гради поубави куќи да живеење. И поголем број топоними (